I Am Studying Clarinet III

I Am Studying Clarinet III

I Am Studying Clarinet, school for the elementary level, in 4 volumes (for the 1st to 4th year of teaching). Conceived according to the newest pedagogical methods for rapid and successful learning of instrument, strictly observing the principles of graduality and continuity. Each volume contains:

 

– the exercises resp. etudes,
– several duos for two clarinets,
– a final piece with piano accompaniment (evtl. suggested for examination),
– drawings of fingering for each new tone,
– theoretical explanations (notation, species of time, scales, ornaments etc.),
– short annotations on conposers having written for clarinet (with their portraits),
– introductory texts (different for each volume): informations on the origin and construction of the clarinet and its kinds, tables of fingering, useful advices for pupils (breathing and finger technique, body pose, during and disposition of the time for practising, use of the metronome, rehearsals with piano, behaving on the stage, a survey of musical styles, the clarinettist as a performer and a teacher, etc.).

 

Scope of the volumes: I 58 pp. (+4 pp. of the clarinet part for duos and the final piece), II 53 (+8), III 57 (+8), IV 58 (+7).

All 4 volumes were edited by the Institute for textbooks and teaching aids in Belgrade, 1997/98, and were introduced into the official teaching program.

The author has retained the right for editing abroad, and in other languages.

———————————————————————————————-

PREDGOVOR

I Am Studying Clarinet III

    Kao i u dvema prethodnim sveskama škole Učim klarinet, i u ovoj svesci ispoštovan je princip sistema-tičnosti i kontinuiteta.
    Veći deo klarinetske literature uglavnom je napisan u tonalitetima do četiri predznaka. Svaki tonalitet, gledano sa izvođačko-tehničke strane instrumenta, ima svoje određene probleme. S obzirom na to da već treću godinu učite klarinet, sada se i zanatsko-tehnički problemi jasno fokusiraju i postepeno kroz date vežbe rešavaju. Iz ovih razloga, celokupna građa sveske Učim klarinet III zasniva se i ”provlači” kroz tonalitete počev od C-dura do E-dura (i njihovih paralela a-molla i cis-molla), kao i od F-dura do As-dura (i njihovih paralela d-molla i f-molla), uz dodatak hromatske skale.
   Već obrađeni pojmovi se proširuju, dopunjuju i konkretizuju (posebno stakato, portato, odnosi stakato i legato sviranja i dr.).
    Uvode se novi muzičko-teoretski pojmovi, kao na primer: alabreve takt, takt 12/8, notne skraćenice, već obrađeni D.C. pojam upotrebljen je u novim situacijama, metronomske oznake, dvostruka povisilica i snizilica i svi drugi neophodni elementi za razvoj mladog klarinetiste. Opseg instrumenta je proširen naviše novim tonovima do f3.
      Svi pomenuti elementi se postepeno, neprestano i dosledno provlače kroz ovu svesku kako biste ih detaljno naučili i u sebe ih ”ugradili”.
    Etide su sadržajnije i (iz pedagoških razloga) zasnovane na klasičarsko-romantičarskoj harmoniji. Za nekoliko od njih napisana je klavirska pratnja i dati su im programski naslovi, pa ih sa zadovoljstvom možete i koncertno izvoditi. Za ovo su specijalno urađene dve sveske pod naslovom Melodične etide s klavirom.
      Lepotu druženja i zajedničkog sviranja daju vam klarinetski dueti, a lepotu sviranja utroje osetićete ako istim komadima dodate klavirsku pratnju koja je napisana u knjizi pod nazivom Laki klarinetski dueti.
       Podaci o životu i delu velikana muzike i dalje će proširiti vaše znanje.
     Iskreno se nadam da će vam trenuci vežbanja biti prijatni uz školu Učim klarinet III. Nemojte se obeshrabriti kada naiđete na poteškoće. One su neminovne. Jedan veliki i mudar čovek je rekao: ”Sreća je rezultat naših napora.” Ovo ćemo još bolje shvatiti ako iskreno volimo muziku i predivni i sve popularniji instrument-klarinet. ”Put od hiljadu milja počinje jednim korakom”; treba samo rešiti, hteti i započeti taj ”korak”, jer ”Svet pripada jakima”.
    I ovom prilikom zahvaljujem recenzentima – profesorima Vlastimiru Peričiću, Anti Grginu i Milošu Geriću – na korisnim primedbama i pomoći.

                                                                                                                                                Autor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s